leasing na sprzęt

Co można wziąć w leasing i czy można urządzić firmę bez gotówki?

Wśród przedsiębiorców  leasing cieszy się dużą popularnością.  Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele – przede wszystkim jest to efektywna pod względem ekonomicznym metoda finansowania inwestycji.  Na tle pozostałych możliwości wyróżnia go prostota procedur, mniejszy koszt niż w przypadku np. kredytu oraz dostęp do różnego rodzaju sprzętów, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup drogą tradycyjną […]