Prowadzisz firmę na Wyspach i twoja umowa na energię dobiega końca? Przeczytaj koniecznie.

Uważaj na tekst pisany ”drobnym druczkiem”

Kontrakty na Energię (Prąd i Gaz) dla Firm bardzo różnią się od tych podpisywanych przez klientów indywidualnych. Klient korporacyjny nie może w tym przypadku być chroniony takimi samymi prawami, jak w przypadku klienta indywidualnego, który jest chroniony odpowiednimi ustawami zabezpieczającymi prawa konsumenckie. Biznes powinien rozumieć te uwarunkowania wynikające z podpisania kontraktu oraz często o wiele surowszymi zapisami w warunkach umowy, które będą z pewnością wyegzekwowane przez dostawców w razie wystąpienia danych okoliczności.

Większość tych zapisów jest ”upchnięta” w dołączonych warunkach zawarcia umowy, które są zazwyczaj zapisane drobnym druczkiem. Pamiętaj, że jeśli ”prześpisz” datę odnowienia kontraktu, czy zakończenia umowy to oczywiście nikt ci nie odetnie dopływu prądu, aczkolwiek po dacie zakończenia umowy twoje stawki niestety mogą wzrosnąć nawet o 100%!

Okresy wypowiedzenia różnią się w zależności od tego, z którym dostawcą energii mamy do czynienia. Ale pamiętaj, że każdy z nich wyegzekwuje je z całą stanowczością, czyli jeśli nie dasz wypowiedzenia w określonym czasie, to zaczniesz po prostu płacić więcej, i to dużo dużo więcej.

Pomimo tego, że biznesy mają możliwość negocjowania stawek, to cały proces związany z zawarciem kontraktu wymaga ścisłego zarządzania, najlepiej przez wyspecjalizowaną w tym firmę brokerską.

Informacja i ścisłe monitorowanie cen energii na rynku jest kluczem do zapewnienia najniższych możliwych stawek.

Nikt mi przecież nie odetnie dostaw prądu*, jeśli nie przedłużę umowy z obecnym dostawcą?

Jedną główną cechą odróżniającą kontrakty za energię od innych kontraktów za media typu np. linia telefoniczna, internet jest to, że nawet po zakończeniu kontraktu nikt nie odetnie dostaw prądu. Z tą tylko różnicą, że wejdziemy wtedy na stawki ,,pozakontraktowe”, które zazwyczaj są kilkukrotnie wyższe od tych standardowych. Najlepiej dla Firmy nie dopuścić do powstania takiej sytuacji.

Zawsze odrzucaj ofertę na przedłużenie umowy otrzymaną od swojego obecnego dostawcy.

Tak jak powyżej. Nieważne jak atrakcyjne wydadzą ci się stawki otrzymane od obecnego dostawcy, to warto się wstrzymać i choć sprawdzić jakie są dostępne stawki na otwartym rynku. Zazwyczaj okazuje się, że stawki na odnowienie umowy, zaproponowane przez obecnego dostawcę są mniej korzystne od tych, które możemy znaleźć na rynku.

Pamiętaj, aby zawsze zakończyć kontrakt natychmiast w takim przypadku z obecnym dostawcą i rozpocząć poszukiwania korzystniejszych stawek, zrób to nawet w przypadku, jeśli i tak ostatecznie miałbyś wrócić do obecnego dostawcy. Wtedy podpiszesz jednak już całkowicie nowy, odrębny kontrakt.

Stawki na odnowienie kontraktu mogą być nawet do 50% wyższe, niż te które powinieneś płacić, a niekiedy nawet więcej niż 50%!

Warto też zdać sobie sprawę z tego, że twojemu obecnemu dostawcy energii wcale nie leży w jego interesie kontaktowanie się z tobą i przypominaniu o kończącym się kontrakcie. Dostawca twój będzie spokojnie czekał aż do momentu jak twój kontrakt wygaśnie. Wtedy jak wiadomo zacznie ci naliczać kilowaty po podwójnej stawce, a więc więcej na tobie zarobi. Przynajmniej do czasu aż nie zorientujesz się, że rachunki są za wysokie i postanowisz coś z tym zrobić.

Kiedy już postanowisz poszukać lepszej oferty zwróć uwagę na poniższych 7 punktów.

Prąd dla Firm w UK. Prąd i Gaz dla Firm w Anglii.
Prąd dla Firm w UK. Prąd i Gaz dla Firm w Anglii.
  1. Sprawdź swój Kontrakt. Sprawdź do kiedy obowiązuje twoja umowa oraz czy nie jest za późno na danie wypowiedzenia?
  2. Zakończ swój kontrakt. Wyślij informację z wypowiedzeniem umowy do swojego obecnego dostawcy pocztą, emailem czy faksem. Po czym jesteś wolny/wolna aby rozpocząć poszukiwania lepszej oferty.
  3. Wybierz właściwy czas. Wybór odpowiedniego momentu jest w tym przypadku niezmiernie istotny, jako że stawki mogą się zmieniać z tygodnia na tydzień, a niekiedy nawet z dnia na dzień.
  4. Zapytaj o wycenę. Możesz na własną rękę poszukać lub poprosić mnie o przeszukanie dla ciebie rynku energii.
  5. Podpisz nową Umowę. Otrzymasz nowy kontrakt pocztą bądź przez email. Podpisz go i odeślij wraz z dołączonym poleceniem zapłaty (direct debit mandate).
  6. Płatności. Upewnij się, że spłaciłaś / spłaciłeś poprzedniego dostawcę energii, gdyż w przeciwnym razie może on utrudnić ci przejście do nowego dostawcy, dopóki nie uregulujesz wszystkich należności. Jeśli dostawca nie ”puści cię” to wzrosną prawdopodobnie twoje koszty. Dlatego warto zawsze uregulować wszelkie zaległości.
  7. Start nowego Kontraktu. Po tym jak twój poprzedni kontrakt wygaśnie powinieneś otrzymać fakturę od nowego dostawcy po upływie około 4-6 tygodni. To tak proste? Niestety weź pod uwagę, że nowy dostawca może wystąpić o sprawdzenie historii kredytowej twojej firmy, co może skutkować niekiedy w odmowie akceptacji danego klienta.

Upewnij się, że poprzedni dostawca Energii został całkowicie spłacony.

Jak już nadmieniłem w punkcie szóstym należy spłacić poprzedniego dostawcę, gdyż nieuregulowana zaległość może ci skutecznie uniemożliwić podpisanie nowego kontraktu. Firma, której zalegasz z należnością wrzuci cię najpierw na wysokie stawki ,,pozakontraktowe” , a w ostateczności może nawet odciąć ci prąd, jeśli odmówisz uregulowania należności! Dodatkowo w takiej sytuacji, poza tym, że będziesz płacił wyższe stawki do czasu uiszczenia należności ale też sytuacja ta przełoży się na rozwiązanie umowy z nowym dostawcą, a w przyszłości po taki zachowaniu firmy mogą niechętnie patrzeć na takiego klienta, a co za tym idzie jego stawki będą raczej wyższe niż dla innych klientów.

stawki pozakontraktowe na Energię
stawki pozakontraktowe na Energię

Przeprowadzka?

Czy wiesz, że twój obecny kontrakt wygasł automatycznie w momencie, kiedy opuściłeś poprzedni adres? Ale czy ty również wiesz, że będzie ci prąd pod nowy adres dostarczany automatycznie, tylko że po wyższych ”pozakontraktowych” stawkach aż do czasu kiedy zdecydujesz się podpisać nowy kontrakt?

Więc pomimo tego, że twój prąd i ogrzewanie były włączone, kiedy się wprowadziłeś, to jednak twoje stawki za energię mogą być trzykrotnie wyższe od tych dostępnych na rynku! Dopóki nie weźmiesz sprawy we własne ręce lub powierzysz to mi.

”Możesz zostać rozłączony”…

Inaczej, niż w przypadku kontraktów z klientami indywidualnymi, dostawa prądu do klientów biznesowych rządzi się troszkę innymi prawami. A co za tym idzie jeśli chodzi o niepłacenie rachunków, firma może zostać odłączona od dostaw energii. Jeżeli chodzi o klientów ”domowych” (indywidualnych) to wymaga się od nich zazwyczaj w niektórych przypadkach zainstalowania licznika przedpłaconego (prepaid meter), który w zamyśle ma zapewniać ciągłość dostaw energii. Nie ma nic podobnego niestety w odniesieniu do klientów biznesowych, którzy niestety mogą zostać odcięci od dostaw prądu, a następnie zmuszeni do zapłacenia dużych pieniędzy za ponowny przyłącz. Wiąże się to z przerwaniem ciągłości dostaw, opóźnieniami oraz zakłóceniem normalnego funkcjonowania biznesu, a w skrajnych przypadkach nawet z bankructwem firmy.

Krzysztof Kawulak

07775 127963

[email protected]