Brytyjczycy, jak każdy inny naród płacą podatki. Do tych najczęściej spotykanych możemy zaliczyć:

  • Podatek dochodowy,
  • Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax),
  • Podatek spadkowy (Inheritance Tax),
  • Opłata skarbowa (Stamp Duty),
  • Podatek Vat (Value Added Tax).
Podatek dochodowy, możemy podzielić na dwie, odrębne struktury:
I. Podatek dochodowy od zarobków, emerytur i benefitów, które płaci się od pensji, dochodów z własnej działalności, emerytury państwowej oraz niektórych benefitów.
Oprócz podatku od pensji czy dochodów z własnej działalności trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne (NICs). Jeżeli jesteś zatrudniony, pracodawca odprowadza powyższe składki, natomiast jeśli posiadasz jednoosobową działalność gospodarczą, to jestes sam odpowiedzialny za opłacanie podatku, składek na ubezpieczenie czy zeznania podatkowe.

 

II. Podatek od dochodów z oszczędności i inwestycji naliczany jest od zysków, do których możemy zaliczyć:
  • dywidendy z akcji,
  • odsetki naliczane przez banki i towarzystwa budowlane,
  • zyski z posiadanych nieruchomości inwestycyjnych.
Podatek od transakacji, który płacony jest w przypadku sprzedaży, kupna lub przekazania niektórych dóbr, takich jak: zakup nieruchomości, akcji oraz podatek od majatku zmarłej osoby.
 
Podatek od dóbr i usług związany jest z zakupem produktów i usług, do których możemy zaliczyć niektóre produkty codziennego użytku, beznynę, diesel, LPG, alkohol, wyroby tytoniowe czy podatek od zakładów.
Podatki od usług loklanych (Council Tax) jest pomocny w opłaceniu lokalnych usług, takich jak: policja czy wywóz odpadów, a jego wysokośc jest uzalezniona od stopy podatkowej i przedziału Twojego domu lub mieszkania.

 

Opracowanie tekstu i grafiki: Karina Bartkowiak
Krzysztof Kawulak
Tel. 07775 127963