Osoby planujące założyć firmę w Wielkiej Brytanii powinny zastanowić się, jaki rodzaj działalności będzie dla nich najlepszy. Wybór jest zależy od dwóch czynników:
a) komu będziesz świadczył swoje usługi oraz jaka wiąże się z ty odpowiedzialność
b) jaka będzie wielkość Twoich obrotów.

Wyróżnia się 4 formy :

Spółka Limited (LTD) – odpowiednik  polskiej Spółki z o.o.
 • posiada osobowość prawną.
 • udziałowcy/akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu,
 • nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału,
 • zysk objęty jest podatkiem od osób prawnych,
 • spółkę można założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem UK.
Spółka Public Limited (PCL) – odpowiednik polskiej Spółki akcyjnej
 • posiada osobowośc prawną,
 • minimalna wysokość kapitału to 50,000.00,
 • udziałowcy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu,
 • zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

Spółka Partnership (LLP) – odpowiednik  polskiej Spółki partnerskiej
 • posiada osobowość prawną,
 • odpowiedzialność Partnerów za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu.
Samozatrudnienie (Self Employed) – odpowiednik  polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej 
 • nie posiada osobowości prawnej,
 • może łączyć się w spółki partnerskie,
 • przy rejestracji wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracji należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności,
 • osoba odpowiada całym swoim majątkiem oraz objęta jest podatkiem dochodowym/odprowadzanie składek na ubezp. społeczne,
 • rejestracja jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami UK.
Opracowanie tekstu i grafiki: Karina Bartkowiak
Na podstawie: Źródło 1Źródło 2


kontakt:


Krzysztof Kawulak
strona www
07775127963 / 0117 2820120
[email protected]