Istnieje wiele form nadużyć przy sprzedaży. Jedna z nich jest znana jako „slamming” czyli taka sytuacja, w której klienci bezwiednie lub też bez wyrażania zgody zmieniają jedną firmę na drugą.

Jako klient możesz mieć tego świadomość po otrzymaniu pierwszego rachunku z innej firmy.

Jak uniknąć bycia przeniesionym bezwiednie do innego operatora?


Mamy kilka wskazówek jak temu zapobiec:

-bądź ostrożny przy udostępnianiu danych osobowych przez telefon

-w rozmowie przez telefon zgadzaj się tylko na to czego jesteś pewien na 100% i jeśli wiesz z kim rozmawiasz i jeśli jesteś przekonany na co wyrażasz zgodę; jeśli nie jesteś pewien zapytaj rozmówcę i poproś o wysłanie informacji przed podjęciem decyzji najlepiej drogą pocztową,

– poproś akwizytora o okazanie identyfikatora, aby sprawdzić czy faktycznie reprezentuje daną firmę

-nie udostępniaj danych do ustawienia polecenia zapłaty (direct debit), dopóki nie upewnisz się, że naprawdę chcesz zmienić operatora telefonicznego

-nie podpisuj niczego dopóki nie przeczytasz dokumentu i nie będziesz pewien co podpisujesz

Co robić w sytuacji kiedy nasze konto zostało przeniesione bez naszej zgody do nowego operatora telekomunikacyjnego?


-istnieje szereg zabezpieczeń ‘’wbudowanych’’ w proces zmiany operatora usług telefonicznych i internetowych, które zostały zaprojektowane, aby ochronić Cię przed bezprawnym przeniesieniem twojego kontraktu do innej firmy:

-otrzymasz list informacyjny od swojego poprzedniego dostawcy telekomunikacyjnego oraz od nowego o tym, że zmieniasz dostawcę i datę, kiedy nastąpi zmiana.

-jeśli nie chcesz się przenieść do nowego dostawcy telekomunikacyjnego powinieneś skontaktować się z dostawcą, który przejął Twój kontrakt i  poinformować, że nie zgadzasz się na przeniesienie. Jeśli zrobisz to w ciągu 10 dni obecny dostawca będzie mógł zatrzymać proces i zostaniesz na obowiązujących dotychczas zasadach. Powinno to być możliwe na 24 godziny przed zakończeniem procesu przeniesienia do nowego operatora, lecz najlepiej jest to zrobić najpóźniej na 48 godzin przed zaplanowaną datą transferu.

-powinieneś zarejestrować swoją skargę używając dostępnego formularza internetowego Ofcom’s i powiedzieć co się stało oraz które firmy były w to zaangażowane (zobacz poniżej)

-jeśli usługa została już włączona, należy skontaktować się z dostawcą, którego wybraliśmy i przekazać mu informację aby zaaranżował powrót do poprzedniej usługi. Jeśli firma spotyka się z trudnościami powinieneś zapytać dlaczego tak się dzieje.

Jeśli jesteś świadom jaka firma jest zaangażowana w proces i chciałbyś pociągnąć sprawę dalej, powinieneś postępować zgodnie z oficjalną procedurą skarg danej firmy.

Jeśli Twoja skarga jest nadal nie rozwiązana, a Ty jesteś klientem indywidualnym lub  przedsiębiorcą prowadzącym niewielki biznes, możesz podnieść sprawę z odpowiednim schematem Alternatywnego Rozwiązywania Problemu (ADR).
Jak możesz nam pomóc stawić czoło podobnego typu praktykom, zwanym z angielskiego ,,slamming’’?
Konsumenci odgrywają ważną rolę w zapobieganiu tego typu nietycznym praktykom stosowanych nagminnie przez firmy z branży  telekomunikacyjnej.
Pomimo tego, że nie możemy rozpatrywać indywidualnych spraw, wasze skargi pozwalają nam rozpocząć niezbędne dochodzenie i ostatecznie podjęcie działania, w przypadku kiedy wymaga tego dana sytuacja.
Twoja pomoc w zwalczaniu „Slamming’u”  może przynieść większe korzyści dla milionów konsumentów i zapewni to, że inni nie padną ofiara nadużyć podczas sprzedaży.
Artykuł przetłumaczony ze strony Ofcom.
Szukasz dalszych informacji na ten temat? Polecamy artykuł http://ask.ofcom.org.uk/help/telephone/ofcom_and_slammingoraz zalecamy bezpośredni kontakt z regulatorem rynku Ofcom. 

Tłumaczenie: Justyna Czapska