Każda firma w którymś momencie swojej działalności potrzebuje dodatkowego finansowania, czy to w celu pokrycia kosztów rozruchu czy dalszego rozwoju.

Ponieważ duże banki w końcu znów zaczęły udzielać pożyczek firmom po chudych latach, które przyniósł kryzys finansowy, a wielu alternatywnych pożyczkodawców oferuje opcje finansowania dopasowane do potrzeb małych przedsiębiorstw, teraz właśnie jest dobry czas, by aplikować o pożyczkę, jeśli twój biznes wymaga dodatkowych nakładów pieniężnych. Ale czego dokładnie potrzebujesz, aby ją otrzymać? Kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie, więc poniżej przedstawiamy przewodnik po wszystkich dokumentach, które mogą być wymagane.

1.      Profil działalności.

Twój profil to dokument opisujący podstawowe fakty na temat firmy, takie jak oferowana przez ciebie usługa lub produkt, liczba zatrudnionych pracowników, staż działalności, roczne wyniki sprzedaży itd. To krótki zbiór faktów i danych liczbowych pozwalających na zorientowanie się w prowadzonej przez ciebie działalności.

2.      Biznes plan.

Solidny i wyczerpujący biznes plan stanowi najważniejszą część twojego wniosku o pożyczkę. Powinien zawierać znacznie bardziej szczegółowy obraz finansów twojej firmy, jak również realistyczną ocenę perspektyw rozwoju. Instytucje finansowe zajmujące się udzielaniem pożyczek z pewnością dokładnie sprawdzą twój plan, więc upewnij się, że dane liczbowe są poprawne. Biznes plan powinien mieć od pięciu do dwudziestu stron i dodatkowo zawierać dokumentacja pomocnicza w formie załączników.

3.      Dokumentacja pomocnicza.

Wśród dokumentów finansowych potrzebnych do wsparcia twojego biznes planu prawdopodobnie znajdzie się bilans firmy z trzech lat, rachunki zysków i strat, prognozy przepływu gotówki, księgi podatkowe oraz szczegóły dotyczące należności i zobowiązań finansowych.

4.      Wniosek o pożyczkę.

W formularzu tym musisz zawrzeć informację dotyczącą rodzaju pożyczki, o którą się ubiegasz, interesującej cię kwoty, sposobu, w jaki środki zostaną wykorzystane oraz wysokości kapitału obrotowego, jakim dysponujesz. Zawsze aplikuj o kwotę, której realistycznie potrzebujesz, a nie taką, jaką w twoim przekonaniu pożyczkodawca będzie skłonny ci przyznać. Instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek interesuje nie tyle sama kwota pożyczki, co dowód, że będziesz w stanie ją spłacić – i to wraz z odsetkami!

5.      Zabezpieczenie

Przedstaw w jaki sposób planujesz zabezpieczyć pożyczkę. Uwzględnij aktywa biznesowe i inne papiery z prawem do kapitału, dostępną gotówkę oraz pożyczone środki. Możliwe, że będziesz musiał przedstawić także plan wyposażenia wraz z numerami seryjnymi i dowodem ubezpieczenia.
Właściciele małych firm nieposiadający dostępu do odpowiedniego zabezpieczenia, proszeni są często o poręczenie osobiste pożyczki bankowej. Jest to coraz bardziej standardowa procedura, ale ryzykujesz utratę domu lub innych aktywów, jeśli twoja firma nie odniesie sukcesu. Niektórzy alternatywni pożyczkodawcy rezygnują z wymogów dotyczących zabezpieczenia na rzecz pożyczek z krótszym terminem spłaty i wyższymi powiązanymi kosztami.

6.      Osobiste i firmowe sprawozdania finansowe.

Instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek prawdopodobnie zażyczą sobie pełnego sprawozdania dotyczącego nie tylko bieżących wierzytelności twojej firmy, ale także wszelkich posiadanych przez ciebie osobistych długów, łącznie z bilansami, harmonogramami i historią płatności, terminami płatności oraz wymaganym zabezpieczeniem. Dodatkowo, będziesz musiał przedstawić powyższe informacje na temat każdego – na przykład partnerów czy akcjonariuszy – kto posiada przynajmniej 20% udziałów w firmie. Zleć sporządzenie firmowej i osobistej historii kredytowej co najmniej 6 miesięcy przed planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę i sprawdź czy nie zawiera błędów o charakterze rzeczowym. Ponadto upewnij się, że sprawozdania te w pełni odzwierciedlają twoją pozytywną historię kredytową, jak np. niezwłoczne regulowanie wierzytelności.

7.      Inne.

Oprócz wyżej wymienionej dokumentacji powinieneś rozważyć złożenie każdego dokumentu, który może zwiększyć twoje szanse na uzyskanie pożyczki. Takim dokumentem mogą być np. dane rynkowe dowodzące zapotrzebowania na twój produkt lub usługę, analizę działalności konkurencji oraz listy od klientów handlowych poświadczające, że aktualnie prowadzą z tobą interesy bądź zamierzają to zrobić.
Wymagane dokumenty mogą być bardzo różne w zależności od rodzaju pożyczki, o jaką się starasz. Długoterminowe kredyty bankowe zazwyczaj pociągają za sobą więcej papierkowej roboty i dłuższy czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego dobrze jest dysponować jak największą liczbą dokumentów pomocniczych na wypadek, gdyby były wymagane. Poczekaj jednak aż pożyczkodawca sam poprosi cię o dany dokument. Istnieje coś takiego jak „nadmiar informacji”, a przeciążenie instytucji udzielającej pożyczek dodatkowymi dokumentami może ostatecznie zniweczyć twoje szanse na uzyskanie finansowania.