Jako że niełatwo jest otrzymać finansowanie od tradycyjnych pożyczkodawców, coraz więcej firm korzysta z zaliczki kupieckiej, by uzyskać szybki i łatwy dostęp do gotówki. Przyjrzyjmy się kilku najważniejszym cechom tej formy finansowania, abyś mógł zdecydować czy stanowi ona dobrą opcję dla twojej firmy.


Jak Działa Zaliczka Kupiecka

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą napotykać trudności w dostępie do tradycyjnych form finansowania ze względu na niewystarczające zabezpieczenie lub kapitał, w ramach zaliczki kupieckiej otrzymują z góry sumę ryczałtową. Kwota pożyczona na mocy umowy zaliczki kupieckiej jest następnie spłacana z procentu od przyszłych transakcji sprzedaży z wpływów od klientów którzy płacą kartami w terminalu płatniczym, zazwyczaj około 8-10% zysku brutto ze sprzedaży.

Spłata w Oparciu o Przychody

W przeciwieństwie do typowych dla tradycyjnych pożyczek planów spłaty narzucających konkretny termin i kwotę, spłata zaliczki kupieckiej opiera się o przychody z prowadzonej działalności biznesowej. Oznacza to, że miesięczna kwota spłaty będzie się wahać w zależności od wielkości sprzedaży. Brak określonej kwoty, którą trzeba wpłacać co miesiąc, a także brak konkretnego terminu spłaty sprawiają, że zaliczka kupiecka stanowi niezwykle elastyczną opcję finansowania dla firm.
Niedawne badanie przeprowadzone przez ICM ujawniło, że niemal jedna na pięć małych firm w Wielkiej Brytanii każdego miesiąca doświadcza braków w przepływie gotówki. Im mniejsza firma, tym większe prawdopodobieństwo, że stałe problemy w tej sferze urosną do wielkich rozmiarów, i tutaj właśnie zaliczka kupiecka stanowi naprawdę wyróżniającą się opcję. Kiedy interes prosperuje, firma świadcząca usługę zaliczki kupieckiej pobiera wyższą kwotę, zaś w chudych miesiącach twoja spłata jest proporcjonalnie niższa. Takie uregulowanie spłaty pomaga firmom w utrzymaniu zdrowego przepływu środków pieniężnych.

Brak Wymogu Posiadania Zabezpieczenia i Kapitału

Tradycyjne instytucje finansowe udzielające pożyczek zwykle wymagają od właścicieli firm znacznego zabezpieczenia kredytu i często nalegają na dodatkową gwarancję w postaci poręczenia osobistego. Jest to bardzo ryzykowne, gdyż właściciele mogą wiele stracić w przypadku niewywiązania się z tych zobowiązań. Ponieważ zaliczka kupiecka opiera się wyłącznie na przyszłych wynikach sprzedaży, zabezpieczenie nie jest wymagane, dzięki czemu można ją uznać za dużo bezpieczniejszą metodę finansowania.

Opóźnienia w płatnościach i tym podobne uchybienia w przypadku pożyczek komercyjnych mogą też negatywnie wpłynąć na rating kredytowy firmy, przez co uzyskanie finansowania w przyszłości będzie trudniejsze. Z drugiej strony zaliczka kupiecka nie jest odnotowywana w historii kredytowej, ponieważ opiera się na wynikach sprzedaży, a to z kolei oznacza mniejsze ryzyko dla pożyczkobiorcy.

Łatwe Wnioskowanie i Szybka Decyzja Kredytowa

Tradycyjne instytucje finansowe udzielające pożyczek wymagają zazwyczaj ton dokumentów, w tym szczegółowego biznes planu, raportów finansowych i zeznań podatkowych. Nawet po dostarczeniu tego wszystkiego możesz czekać całymi tygodniami lub miesiącami na decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku.

Dla odmiany, firmy zajmujące się usługą pożyczki kupieckiej wymagają zwykle jedynie dowodu potwierdzającego staż twojej działalności oraz informacji na temat wysokości miesięcznych zysków z transakcji sprzedaży z wykorzystaniem kart kredytowych. Ponieważ sporządzenie wniosku wymaga niewiele papierkowej roboty, decyzje są podejmowane szybko, a odsetek przyjętych aplikacji jest wysoki. Jeżeli spełniasz minimalne wymagane standardy (przeważnie około dziewięciu miesięcy działalności i transakcje sprzedaży z wykorzystaniem kart kredytowych na kwotę w granicach 3­4,000 £ miesięcznie), możesz otrzymać gotówkę w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

Podczas gdy odsetek zaakceptowanych aplikacji jest wyższy niż w przypadku pożyczek komercyjnych, zaliczka kupiecka stanowi dobrą opcję dla firm potrzebujących szybkiego i bezpiecznego zastrzyku gotówki oraz zainteresowanych elastycznymi terminami spłaty.