Czy Winne są Banki?

Niemal jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii bankrutuje w pierwszym roku działalności.

A zatem, czy to wszystko wina banków? Z pewnością prawdą jest, że po uzyskaniu rządowego dofinansowania w następstwie kryzysu finansowego, banki drastycznie ograniczyły działalność polegającą na udzielaniu pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom. Dla przykładu, zeszłoroczne sprawozdanie byłego wiceprezesa Banku Anglii, Sir Andrew Large’a wykazało, że kwota pożyczek udzielanych małym przedsiębiorstwom przez Królewski Bank Szkocji zmniejszyła się od 2008 roku o 17 miliardów funtów i nawet rentowne niewielkie firmy zostały zepchnięte w otchłań bankructwa w wyniku restrykcyjnej polityki banku dotyczącej przyznawania pożyczek. Niewątpliwie obecnie panuje powszechny pogląd, że banki doprowadzają do upadku małych firm w Wielkiej Brytanii odmawiając im środków finansowych, zaś badanie przeprowadzone w minionym roku przez Federację Małych Przedsiębiorstw ujawniło, że ponad połowa właścicieli niedużych firm jest zdania, jakoby banków nie obchodziła ich działalność. Taki sposób myślenia wspierają politycy, którym zależy na tym, by ludzie widzieli, że odnoszą się do banków z całą surowością. Jednak obarczanie winą wyłącznie tych instytucji finansowych może nie być sprawiedliwe, bo oto sprawozdanie Demos Finance z  roku ujawniło, że odrzucają one tylko 1 na 25 wniosków o udzielenie pożyczki małym firmom. Być może bardziej wymowny jest fakt, że jedynie 40% małych firm na terenie Wielkiej Brytanii wystąpiło o kredyt w poprzednim roku.
Problemy z Tradycyjnymi Sposobami Udzielania Pożyczek
Nagłówek sugeruje, że to nie skąpi dyrektorzy banków niwelują szansę na polepszenie sytuacji małych firm w Wielkiej Brytanii, ale raczej, że istnieje strukturalny problem z samymi tradycyjnymi metodami udzielania pożyczek. W ramach zaostrzonych przepisów od czasu kryzysu finansowego banki wymagają dodatkowej gwarancji w postaci zabezpieczeń i gwarancji zabezpieczającej, której wiele małych firm, zwłaszcza nowopowstałych, po prostu nie jest w stanie zapewnić. W sytuacji, kiedy wielkie banki mają związane ręce w związku z udzielaniem pożyczek, jednym ze środków zaradczych może być otwarcie rynku pożyczek na alternatywne i bardziej elastyczne opcje dla małych firm.
Wsparcie dla Alternatywnych Pożyczkodawców
Dyrektor Demos Finance Andrew Freeman napisał w The Spectator, że „Nasza narodowa debata na temat finansowania przedsiębiorstw została zubożona przez to, że upieramy się, by poszukiwać ratunku jedynie w bankach”. Freeman uważa, że nie powinniśmy koncentrować się tak jak dotąd na tradycyjnych metodach udzielania pożyczek, ponieważ gospodarka mieszana Wielkiej Brytanii wymaga różnych opcji finansowania, jak również, że polityka państwowa powinna wspierać rozmaite metody pozabankowego udzielania kredytów krajowym firmom.
Programy rządowe takie jak Business Finance Partnership, stworzone, by zwiększyć skalę udzielania pożyczek przedsiębiorstwom przez instytucje inne niż banki, mogą być postrzegane jako krok we właściwym kierunku. Jednakże wsparcie alternatywnego rynku pożyczek w Wielkiej Brytanii wymaga dalszych działań w postaci zapewnienia nowych opcji finansowania dla małych firm.