Wśród przedsiębiorców 
leasing cieszy się dużą popularnością. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele – przede wszystkim jest to efektywna pod względem ekonomicznym metoda finansowania inwestycji. 

Na tle pozostałych możliwości wyróżnia go prostota procedur, mniejszy koszt niż w przypadku np. kredytu oraz dostęp do różnego rodzaju sprzętów, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup drogą tradycyjną (kredyt, gotówka) jest po prostu niemożliwy.

Co może być przedmiotem leasingu?
Zgodnie z ustawową definicją przedmiot leasingu może stanowić “rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zwane środkiem trwałym”.
W związku z powyższym przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko to, co okaże się niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, ta forma finansowania inwestycji może dotyczyć zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. W leasing można wziąć zatem:
  • maszyny,
  • lokale,
  • samochody – ciężarowe oraz osobowe,
  • linie produkcyjne,
  • sprzęt biurowy,
  • komputery
  • i wiele innych.

 

Wszystko zależy od wyobraźni przedsiębiorcy oraz od ofert dostępnych na rynku firm leasingowych. Warto mieć na uwadze, iż poszczególni leasingodawcy mogą znacząco różnić się pod tym względem.

Leasing jest jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania zewnętrznego w firmach.

Najczęściej leasingujemy samochody, nieco rzadziej komputery i nieruchomości.
Ale to nie wszystko co można wziąć w leasing.
Czy wiedzieliście, że w leasing możemy wziąć również maszyny, linię technologiczną, a nawet cały zakład!

 

Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy z leasingu?

Podmioty leasingowe uzyskują przewagę przez skierowanie swojej oferty również do młodych przedsiębiorstw. Banki, mimo gwarancji de minimis, nie są przychylnie nastawione do nowych inwestorów, przez wzgląd na towarzyszące im duże ryzyko. Natomiast w przypadku leasingu groźba poniesienia straty z tytułu niewypłacalności przedsiębiorcy jest mniejsza, gdyż do czasu spłaty umowy leasingowej to de facto instytucja finansująca jest właścicielem danego środka trwałego. 
Leasing zazwyczaj utożsamiany jest z nabyciem środków trwałych, takich jak np. samochody. Jednak warto pamiętać, iż można korzystać z tej formy kredytu także w przypadku chęci zakupu innych przedmiotów potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Za pomocą leasingu można zaopatrzyć się w komputery, maszyny, czy też meble biurowe. Warto zastanowić się nad  tą formą finansowania, gdyż posiada ona wiele zalet.

Poprawa przepływów pieniężnych

Przedsiębiorca nie angażuje wszystkich funduszy w zakup potrzebnego środka trwałego, a wolne zasoby pieniężne może wykorzystać do bieżącego obrotu. Ponadto leasing nie wymaga posiadania wysokiego wkładu własnego.
Firmy leasingowe mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące wymaganych dokumentów. Ponadto procedury zawarcia umowy nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku kredytu bankowego, co wiąże się ze skróceniem czasu oczekiwania na decyzję zawarcia umowy oraz jej finalizację. Uproszczone procedury wynikają z mniejszego ryzyka charakteryzującego transakcję. Istota danej umowy opiera się na zabezpieczeniu, którym jest sam przedmiot leasingu. Co oznacza, iż właścicielem środka trwałego do momentu spłaty kontraktu jest zbywca.
Możliwość obniżenia podatku dochodowego
Przedsiębiorcy korzystający z tej formy finansowania mogą uwzględnić raty leasingowe jako koszty uzyskania przychodu. W ten sposób obniżają podstawę opodatkowania oraz wysokość należnego podatku.
Elastyczne terminy płatności
Firmy leasingowe często decydują się na ustępstwa w stronę przedsiębiorcy. W ich wyniku wysokości opłat mogą być dostosowywane do potrzeb inwestora i zależeć od fluktuacji występujących na rynku.
Leasing może stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kredytu bankowego. Zwłaszcza wśród firm, które nie mają wystarczającej historii kredytowej lub nie mogą dostarczyć odpowiednich zabezpieczeń. Ponadto stale rozwijający się rynek usług leasingowych sprzyja liberalizacja przepisów oraz elastyczność podmiotów, dzięki czemu usługi te dostępne są w atrakcyjnych warunkach dla szerokiego grona odbiorców.

Rynek leasingowy

Prawie każdy rodzaj sprzętu może być leasingowany / lizingowany
Generalnie zawsze trzeba wybrać firmę, która specjalizuje się w leasingu danego rodzaju sprzętu lub firmę uniwersalną leasingując szeroki zakres sprzętu. Skąd tą wiedzę czerpać? Pomocne są strony www firm leasingowych, telefony wykonane do lokalnych oddziałów bądź firmy zajmujące się pośrednictwem w zawieraniu umów leasingowych.


Firmy leasingowe różnią się filozofią podejścia do biznesu leasingowego.

Zdecydowana większość leasinguje tylko bezpieczny dla nich sprzęt (za bezpieczny sprzęt uważa się sprzęt cechujący się dużym płynnym rynkiem i niską utratą wartości w czasie trwania umowy leasingowej).

Pozostałe w swej polityce kierują się oceną kondycji ekonomicznej kontrahenta, czyli dla klienta, którego ocenią pozytywnie są w stanie wyleasingować każdy sprzęt.

Generalizując jeżeli usłyszą Państwo w firmie leasingowej: „tego nie da się wyleasingować” tak naprawdę usłyszeli Państwo „tego się nie da wyleasingować w tej firmie” .
Pozostaje poszukać innej, dla której to nie sprzęt będzie problemem.

 
Jeśli Twoja firma rozważa wziąć maszynę czy sprzęt w leasing to chętnie pomożemy, jako że współpracujemy z kilkoma firmami z branży leasingowej. 
Przykładowa wycena na £10,000
Warto tu też nadmienić, że mogą państwo również wziąć w leasing pracowników, linię technologiczną, leasing zakładu produkcyjnego czy leasing oprogramowania….-  lista jest naprawdę długa…
Masz pomysł? – plan na biznes? – zadzwoń! 
kontakt:
Krzysztof
Tel 07775 127963
email lub www
Artykuł na podstawie ogólnodostępnych informacji w sieci o leasingu. Poszczególne fragmenty zostały zaczerpnięte z