Co można wziąć w leasing i czy można urządzić firmę bez gotówki?

Wśród przedsiębiorców leasing cieszy się dużą popularnością. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele – przede wszystkim jest to efektywna pod względem ekonomicznym metoda finansowania inwestycji. Na tle pozostałych możliwości wyróżnia go prostota procedur, mniejszy koszt niż w przypadku np. kredytu oraz dostęp do różnego rodzaju sprzętów, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup drogą tradycyjną (kredyt, gotówka) jest […]